Přihlášky

Veškeré dotazy a případné přihlášky do hodin aerobiku a dalších lekcí cvičení pro ženy

posílejte na adresu:

dokulil@malform-midgard.cz

 nebo na telefonu: 777 900 945